Děkujeme, že jste se právě rozhodli využít našich služeb. Dopravu u nás můžete objednat následujícími třemi způsoby:

 1. Online objednávka (webový formulář)
  Webový formulář je první způsob objednávky nákladní dopravy u společnosti JAPO - transport s.r.o. Vyplněním formuláře si závazně objednáváte naše dopravní služby.
 2. Elektronická objednávka
  Dokument ve formátu MS Word (.doc), který si můžete stáhnout do počítače, v klidu vyplnit a odeslat e-mailem na japo@japotransport.cz, popř. faxem na číslo +420 547 239 546.  

  Stáhnout elektronickou objednávku
 3. Papírová objednávka
  Dokument ve formátu Adobe PDF (.pdf), který si můžete pohodlně vytisknout a vyplněný poslat na naši adresu, příp. faxem na číslo +420 547 239 546.

  Stáhnout papírovou objednávku

 

Objednávka

Objednavatel

 
 
 
 
 

Nakládka

 
 
 
 

Vykládka

 
 
 
 

Celní odbavení

Cena

Přepravní podmínky

Přepravce se zavazuje zajistit přepravu v souladu s Úmluvou CMR, ADR a AETR a zboží naložit a vyložit včas a v pořádku.

V případě, že zboží není nachystáno na určeném místě a v určenou dobu, musí tuto skutečnost objednatel co nejrychleji odstranit a zboží připravit. Vznikne-li tímto přepravci prodlení, nebo dostane-li se tímto do časového skluzu, který zapříčíní včasné nedojetí na další nakládku pro jiného zákazníka, je objednavatel povinen vzniklou škodu uhradit.

V případě zrušení objednávky v den nakládky je objednavatel povinen přepravci uhradit náklady a ušlý zisk s tím spojené.

Faktura za dopravu je splatná do 14 dnů od data vystavení, není-li sjednáno jinak.

Všeobecné obchodní podmínky