Logistika

Našim zákazníkům poskytujeme individuální logistické řešení na míru. Na základě daných podmínek nastavíme a budeme řídit logistické procesy tak, aby se logistika stala Vaší konkurenční výhodou. Provedeme audit Vašich vnitřních procesů.

Nalezneme úzká místa, skryté rezervy, prostor pro úsporu finančních prostředků a zvýšení efektivnosti.

Na základě informací získaných prostřednictvím analýzy současného stavu Vám připravíme řešení v oblastech nákupu, zásobování, výrobní logistiky, skladování a distribuce. Tyto procesy spojíme v jeden integrovaný řetězec.

 

  • nákup a zásobování  
- řízení nákupních procesů
- plynulé zásobování v optimálním množství
 
  • výrobní logistika 
- flexibilita ve výrobě
- bezchybné řízení výrobního zásobování
 
  • skladování a distribuce
- služby přidané hodnoty
- účinné řízení nákladů dodavatelských řetězců
- zpětná logistika